SENZOR VRATA

Standardna klizna vrata

Sofisticirana i kompaktna klizna vrata osiguravaju uspješan prolaz na visoko frekventnim prolaznim otvorima. Slim 10cm pogonski mehanizam s polukružnom linijom maske omogućuje korištenje različitih pokrovnih dekora po izboru kupaca ili arhitekata.
Napredni programski prekidač sa grafičkim zaslonom osjetljivim na dodir omogućuje jednostavno upravljanje vrata. Automatska klizna vrata obitelji 300 potpuno odgovaraju EU standardu EN 16005, koji omogućuje sigurnost pri upotrebi automatskih vrata.

Isto tako moguća je izvedba vrata, koja su namijenjena za ugradnju na evakuacijskim putevima i izlazima u slučaju nužde, sukladno standardom EN 16005 (redundantna vrata). Pri aktiviranju požarnog signala, pada električne energije, kvara vrata ili aktiviranja tipke za prisilno otvaranje, vrata se samostalno klizno otvore i ostanu otvorena. Takva vrata omogućuju jednostavnu i sigurnu evakuaciju.

Automatska klizna vrata sa svojom funkcionalnošću, dodatno nude još i jedinstvenu funkciju »energy save«, što znači, da je u režimu djelovanja vrata otvoreno ili zatvoreno potrošnja električne energije manja od 0,5Wh, te predstavlja jedinstvenu inovaciju.

1. Krilo: širina prolaza – 800 – 2000 mm
2. Krila: širina prolaza – 800 – 3000 mm
Max. visina prolaza – 3000 mm