PROFILINK – PREMIUM

Profilink – Premium

Implementacija “sa izmještenim ravnima” nudi veoma visok koeficijent toplotne provodljivosti, a mješovita geometrija od ravnih i zakrivljenih linija doprinosi izuzetno lijepom prozoru. “PROFILINK Premium” je 5-komorski sistem sa dubinom profila od 70 mm, za proizvodnju PVC prozora visokog kvaliteta. Ovaj sistem se odlikuje svojim lijepim dizajnom i mogućnošću da se renoviraju stari prozori (sa okvirom Renovation), kao i da se montiraju prozori bez potrebe od završnih radova (sa okvirom Zet). Debljina staklo-paketa do 36 mm čini mogućim postavljanje stakala sa najmodernijim sistemima za toplotnu izolaciju i zaštitu od buke. Rezultati testova osposobljenosti, kada su u pitanju propustljivost vazduha i gustina izolacije, prilikom jake kiše, odgovaraju najvišim zahtjevima. Zaštita od buke dostiže do odličnog nivoa sa normalnim staklo-paketom, a sa specijalnim staklima se postižu još veći nivoi zaštite. Savršeni koeficijent prolaza toplote omogućava dostizanje evropskih standarda za štednju energije, čak i sa niskobudžetnim jednokomornim staklo-paketima.

  • Dubina rama – 70 mm
  • Struktura profila – 5 komora
  • Uf= 1.2 W/m2K